XILO Adam Gawron

Obowiązek informacyjny
RODO

Firma Xilo Adam Gawron. z siedzibą przy
ul. Milionowa 55
Łódź 93-113
zwana dalej „Xilo" informuje, iż :

  • administratorem danych osobowych jest Adam Gawron
  • Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z art. 23 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. z 2002 roku Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) w celu realizacji zamówień oraz usprawnienia świadczonych usług jak i w celu archiwizacji oraz w związku z działaniami marketingowymi prowadzonymi przez Xilo.
  • wszelką korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem Państwa danych osobowych prosimy kierować na adres siedziby Xilo. z dopiskiem "ODO" lub na adres mail: xilo@xilo.com.pl
  • informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa.
  • Xilo zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia Państwu wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawianie. Mają też Państwo prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w art. 23 ust. 1 pkt. 4 i 5 Ustawy pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych osobowych.